Naudinga informacija


         CMR konvencija

         TIR konvencija

         INCOTERM sąlygos

         Muitinės departamentas

         Nedarbo dienos Europoje

 

 Naujienos

 

UAB „verteksas“ OPTIMIZUOJA ĮMONĖS PROCESUS IR DIEGIA TRANSPORTO VERSLO VALDYMO SISTEMĄ

 

UAB „vERTEKSAS“ siekdama nuolatinio tobulėjimo ir sėkmingos konkurencijos rinkoje nuo 2015 m. gruodžio mėn. iki 2016 m. gruodžio mėn. įgyvendina projektą „E-verslo sprendimo įdiegimas UAB „Verteksas“ poreikių patenkinimui“ (03.3.1-LVPA-K-806-01-0159) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT“.

 Minimo projekto pagrindinis tikslas - optimizuoti įmonės vidinius ir išorinius verslo procesus, padidinant darbo našumą, pagerinant teikiamų paslaugų kokybę ir apimtis, verslo plėtrą užsienio šalyse bei konkurencingumą.

Projekto metu bus įdiegta transporto verslo valdymo sistema, įsigyta kompiuterinė įranga, kuro valdymo bei GPS įrengininiai, skirti optimizuoti įmonės paslaugų teikimo procesą. Įgyvendinus projektą ir įdiegus transporto verslo valdymo sistemą tikimasi efektyviau valdyti ir gerinti savo teikiamų paslaugų kokybę, padidinant darbo našumą, kas sąlygotų ir didesnį konkurencinį pranašumą ir spartesnę plėtrą užsienio rinkose.

Įmonė šio sprendimo įgyvendinimui pasinaudos iki 10.527,00 eurų parama bei investuos  iki 7.018,00 eurų  savo įmonės nuosavų lėšų.

 

 

Susisiekite su mumis